Konkurskostnad?

Kostnad för transport av FH-egendom ansågs liksom elavgifter ej utgöra konkurskostnad. Jfr NJA 1999 s 358.

Skånska hovrätten 2000-03-07, Ö 124-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar