Pantsättning till närstående

Pantsättning av företagshypoteksbrev till närstående godtogs, trots att den närstående även företrädde pantsättaren.

Högsta domstolen 2000-02-23, Ö 3863-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar