Rättssubjektivitet och partshabilitet

Trots att konkursen avslutats utan överskott trädde bolaget i likvidation och utsåg PRV likvidator. Likvidationsbolaget ansågs ha rätt att föra talan genom likvidatorn.

Högsta domstolen 2000-03-28, Ö 3428-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar