Massansvar för konkursbo

Hyresgästs rätt till ersättning enligt 12 kap. 58 b § jordabalken ansågs utgöra en massafordran då konkursboet uppställt villkor för förlängning, som ej godtogs av hyresgästen.

Hovrätten för Nedre Norrland 1999-05-05, T 22/98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar