Nyheter från februari 2000 ↓

Handräckning enligt 7 kap. 14 § konkurslagen

Vid sådan handräckning skall grundavgift enligt 5 § förordningen om avgifter vid kronofogdemyndigheterna inte tas ut.

RIC 2/00.

Förmånsrätt för lön under uppsägningstid

12 § 4 st förmånsrättslagen – begränsningen till uppsägningstid enligt LAS är endast tillämplig på uppsägningstid som belöper på tid efter konkursansökan.

Göta hovrätt 2000-02-14, T 286/99.