Förmånsrätt för lön under uppsägningstid

12 § 4 st förmånsrättslagen – begränsningen till uppsägningstid enligt LAS är endast tillämplig på uppsägningstid som belöper på tid efter konkursansökan.

Göta hovrätt 2000-02-14, T 286/99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar