Handräckning enligt 7 kap. 14 § konkurslagen

Vid sådan handräckning skall grundavgift enligt 5 § förordningen om avgifter vid kronofogdemyndigheterna inte tas ut.

RIC 2/00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar