Arbetsgivaravgift utgör massafordran

Konkursbo skall betala arbetsgivaravgift på den utdelning som konkursgäldenärens anställda erhåller i konkursen för sina lönefordringar.

RÅ 2000 ref. 29 (RIC 2000:18).

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar