Luganokonventionen

Fråga om verkställighet mot såväl konkursförvaltaren som konkursboet av fransk dom avseende tvist, som gällde köps ogiltighet på grund av svikligt förfarande, vilken transaktion låg i tiden före konkursen.

Svea Hovrätt 2000-03-28 mål Ö 7901-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar