Nyheter från april 2000 ↓

Mjölkvoter

Mjölkkvoter är inte utmätningsbara.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-04-20, ÖÄ 246-99