Mjölkvoter

Mjölkkvoter är inte utmätningsbara.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-04-20, ÖÄ 246-99

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar