Nyheter från maj 2000 ↓

Skadeståndstalan

Hovrätten ogillade lilksom tingsrätten skadeståndstalan mot förvaltaren.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-04-28, T 216-96.

Ränta på avsatta medel

Ränta på hos KFM avsatta medel tillfaller boet för tiden fram till dagen för slutredovisningen och först därefter förvaltaren.

Stockholms tingsrätt 2000-05-26, T 15807-99.

Ingen ränta på försäkringsersättning

HD:s majoritet fastställde underrätternas domar. Konkursbona som drabbats av förskingring ansågs ej berättigade till ränta.

Högsta domstolen 2000-05-26, mål T 4167-98