Ingen ränta på försäkringsersättning

HD:s majoritet fastställde underrätternas domar. Konkursbona som drabbats av förskingring ansågs ej berättigade till ränta.

Högsta domstolen 2000-05-26, mål T 4167-98

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar