Ränta på avsatta medel

Ränta på hos KFM avsatta medel tillfaller boet för tiden fram till dagen för slutredovisningen och först därefter förvaltaren.

Stockholms tingsrätt 2000-05-26, T 15807-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar