Skadeståndstalan

Hovrätten ogillade lilksom tingsrätten skadeståndstalan mot förvaltaren.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-04-28, T 216-96.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar