Konkursansökan säkerställer skattefordran

Enligt HD:s majoritet säkerställer en konkursansökan statens skattefordran i den mening som avses i 10 § lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.

NJA 2000 s 252.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar