Konkursförvaltarens behörighet

Förvaltaren är inte behörig att med för panthavarna och konkursboet bindande verkan godta kvittningsförklaring rörande pantsatt fordran.

NJA 2000 s 78.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar