Nyheter från juli 2000 ↓

Ny konkurstillsyn

Betänkande av Konkurstillsynsutredningen. Beställes hos Fritzes fax 08 690 91 91.

SOU 2000:62

Urimeligt byrdefuld?

I ett återvinningsmål mellan ett danskt konkursbo och en svensk bank prövade Svea hovrätt bl.a. § 78 i den danska konkurslagen; jämför 4 kap. 17 § i den svenska konkurslagen.

Svea hovrätt, avd.12, 2000-07-03, mål T 381-97.