Urimeligt byrdefuld?

I ett återvinningsmål mellan ett danskt konkursbo och en svensk bank prövade Svea hovrätt bl.a. § 78 i den danska konkurslagen; jämför 4 kap. 17 § i den svenska konkurslagen.

Svea hovrätt, avd.12, 2000-07-03, mål T 381-97.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar