Nyheter från augusti 2000 ↓

Ränta på avsatta medel

Ränta på hos KFM avsatta medel tillfaller boet för tiden fram till dagen för slutredovisningen och först därefter förvaltaren. Frågan nu prövad i hovrätten.

Svea Hovrätt 2000-08-31, mål T 3264-00.