Ändrade mervärdesskatteregler

Per 2001-01-01 träder ändrade regler om frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler i kraft; se förarbetena i bet. 1999/2000:SkU 21 och prop. 1999/2000:82.

SFS 2000:500-504.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar