Utdelning i konkurs m.m.

Den som hade fordran på en av bolagsmännen ansågs ej ha rätt att bevaka fordringen i handelsbolagets konkurs eller göra invändning mot förslaget till utdelning i samma konkurs.

Högsta domstolen 2000-09-08, mål Ö 2582-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar