Sakkunnigt biträde

Biträdets ersättning skall ingå i det allmänna förvaltararvodet. Skäligheten av förvaltarens arvodesanspråk skall omfatta inte bara dennes eget arbete utan även det arbete biträdet har lagt ned.

RH 2000:26

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar