Konkurrens mellan konkurs och rekonstruktion

Förhållandet att det samtidigt funnits en av gäldenären ingiven ansökan om företagsrekonstruktion hindrar inte att tingsrätten samtidigt prövar en ansökan om gäldenärens försättande i konkurs.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-09-12, Ö 313-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar