Nyheter från oktober 2000 ↓

Återvinning till konkursbo

Fråga om betalning var ordinär enligt 4 kap. 10 § konkurslagen.

Hovrätten för Västra Sverige 2000-10-31 T 5781-99.

Återvinning till konkursbo

Konkursboet förmådde inte styrka att svaranden mottagit bilen som gåva.

Svea Hovrätt 2000-10-12, mål nr T 7533-99.

Bevakning i konkurs

Fråga om insolvensprövning enligt 4 kap. 12 § 1 st. konkurslagen.

Svea Hovrätt 2000-10-20, mål Ö 9603-99.

Behörig företrädare saknas.

Konkursansökan kan prövas även om ett aktiebolag saknar registrerad behörig företrädare; se även NJA 1997 s. 207.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-09-15, Ö 276-00.

Konkursförvaltning på revisionsbyrå

Revisorsnämnden anser att konkursförvaltarverksamhet är en affärsverksamhet av sådan art och omfattning att den kan rubba förtroendet för revisionsbolagets opartiskhet och självständighet. Varning tilldelad.

Revisorsnämnden 2000-10-19, Dnr 2000-319.

Ogillad skadeståndstalan

Förvaltaren ansågs under rådande omständigheter inte vårdslös, trots att han hyrde ut maskiner som inte ingick i konkursboet.

Svea Hovrätt 2000-10-03, mål T 8585-99

Sakkunnigt biträde

Arbete som utförts av ett sakkunnigt biträde som med stöd av 7 kap. 11 § KL anlitats av en konkursförvaltare räknas som förvaltarens eget när ersättningen till förvaltaren bestäms.

NJA 2000 s. 475.

Delgivning genom förvaltaren

Kommanditbolag ansågs kunna delges konkursansökan genom förvaltaren i komplementärens konkursbo.

Högsta domstolen 2000-10-11, mål Ö 2728-99.