Sakkunnigt biträde

Arbete som utförts av ett sakkunnigt biträde som med stöd av 7 kap. 11 § KL anlitats av en konkursförvaltare räknas som förvaltarens eget när ersättningen till förvaltaren bestäms.

NJA 2000 s. 475.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar