Ogillad skadeståndstalan

Förvaltaren ansågs under rådande omständigheter inte vårdslös, trots att han hyrde ut maskiner som inte ingick i konkursboet.

Svea Hovrätt 2000-10-03, mål T 8585-99

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar