Konkursförvaltning på revisionsbyrå

Revisorsnämnden anser att konkursförvaltarverksamhet är en affärsverksamhet av sådan art och omfattning att den kan rubba förtroendet för revisionsbolagets opartiskhet och självständighet. Varning tilldelad.

Revisorsnämnden 2000-10-19, Dnr 2000-319.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar