Behörig företrädare saknas.

Konkursansökan kan prövas även om ett aktiebolag saknar registrerad behörig företrädare; se även NJA 1997 s. 207.

Hovrätten för Nedre Norrland 2000-09-15, Ö 276-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar