Bevakning i konkurs

Fråga om insolvensprövning enligt 4 kap. 12 § 1 st. konkurslagen.

Svea Hovrätt 2000-10-20, mål Ö 9603-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar