Återvinning till konkursbo

Konkursboet förmådde inte styrka att svaranden mottagit bilen som gåva.

Svea Hovrätt 2000-10-12, mål nr T 7533-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar