Återvinning till konkursbo

Fråga om betalning var ordinär enligt 4 kap. 10 § konkurslagen.

Hovrätten för Västra Sverige 2000-10-31 T 5781-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar