Nyheter från november 2000 ↓

Betalningsansvar

Betalningsansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Svea Hovrätt 2000-11-17, mål T 1426-98.

Jämkat arvode

Förvaltarberättelse avgavs fyra år nio månader efter konkursutbrottet. Första halvårsberättelsen efter två år sex månader. Bokföringen fördes inte löpande.

Hovrätten för Övre Norrland 2000-10-23, Ö 241/00.

Rättegångskostnader

Konkursbo fick ej ersättning för rättegångskostnader i mål rörande fördelningen av förvaltarens arvode på olika slags egendom.

Högsta Domstolen 2000-11-06 mål Ö 287-97.