Rättegångskostnader

Konkursbo fick ej ersättning för rättegångskostnader i mål rörande fördelningen av förvaltarens arvode på olika slags egendom.

Högsta Domstolen 2000-11-06 mål Ö 287-97.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar