Jämkat arvode

Förvaltarberättelse avgavs fyra år nio månader efter konkursutbrottet. Första halvårsberättelsen efter två år sex månader. Bokföringen fördes inte löpande.

Hovrätten för Övre Norrland 2000-10-23, Ö 241/00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar