Betalningsansvar

Betalningsansvar enligt 13 kap. 2 § aktiebolagslagen.

Svea Hovrätt 2000-11-17, mål T 1426-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar