Verkställande direktör

Då en VD med omedelbar verkan avsäger sig befattningen som VD anses han samtidigt ha sagt upp sitt anställningsavtal.

Göta hovrätt 2000-12-15, mål T 31-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar