Rätt att överklaga

Mot beslut varigenom gäldenär genom ansökan av likvidator försatts i konkurs har i princip endast gäldenären själv och behörig ställföreträdare rätt att föra talan.

RH 2000:25.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar