Lönefordran

Arbetstagare som inte redovisat uppburna inkomster fick inte göra sin fordran gällande.

RIC 2000:34. 

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar