Särkonkurs

Franskt bolag med verksamhet i Sverige försattes i konkurs här. Se även RH 1993:137. Beslutet finns i PointLex.

Svea Hovrätt 2000-11-01, Ö 7064-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar