Mjölkkvot

HD har funnit att mjölkkvot ej utgör säkerhet för pant i fastigheten.

Högsta domstolen 2001-02-05, Ö 1551-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar