Rekonstruktörs behörighet

Rekonstruktör ansågs ej behörig företräda rekonstruktionsgäldenären.

Svea hovrätt 2000-12-15, T 5094-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar