Överlåta utan hörande

Förvaltare har i visst fall ansetts skadeståndsskyldig sedan han utan att höra berörda borgenärer överlåtit gäldenärens rörelse.

Hovrätten för Västra Sverige 2001-01-23 T 5094-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar