Styrelseansvarförsäkring

För styrelseansvarsförsäkring gäller principen ”claims made”, vilket innebär att försäkringen måste vara i kraft då krav riktas mot styrelsen. Konkursboet kan därför inte avsluta en sådan försäkring i förtid för att tillgodogöra sig överskjutande premis. Istället bör styrelsen uppmanas att själv vidmaktahålla försäkringen till dess att risken för krav bedöms vara utesluten.

PES.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar