Delgivning av konkursansökan

Delgivning av konkursansökan mot ett KB har ansetts kunna ske genom förvaltaren i komplementärens – ett AB – konkursbo.

NJA 2000 s. 479.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar