Nyheter från mars 2001 ↓

Upplöst aktiebolag

Ett upplöst aktiebolag ansågs berättigat till ersättning för rättegångskostnader. Se även NJA 1999 s. 237 och NJA 2000 s. 144.

Högsta domstolen 2001-03-20, Ö 985-00.

Rätt att överklaga konkursbeslut

Presumtiva återvinningssvaranden ansågs ha rätt att överklaga konkursbeslut.

Högsta domstolen 2001-03-20, Ö 3176-00.

Skadestånd

En förvaltare som utan panthavares hörande tog upp kredit för att fullfölja byggnation på en i konkursboet ingående fastighet har ansetts skadeståndsskyldig. Domen finns hos Lex Press.

Högsta Domstolen 2001-03-13, T 4984-98.