Skadestånd

En förvaltare som utan panthavares hörande tog upp kredit för att fullfölja byggnation på en i konkursboet ingående fastighet har ansetts skadeståndsskyldig. Domen finns hos Lex Press.

Högsta Domstolen 2001-03-13, T 4984-98.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar