Rätt att överklaga konkursbeslut

Presumtiva återvinningssvaranden ansågs ha rätt att överklaga konkursbeslut.

Högsta domstolen 2001-03-20, Ö 3176-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar