Upplöst aktiebolag

Ett upplöst aktiebolag ansågs berättigat till ersättning för rättegångskostnader. Se även NJA 1999 s. 237 och NJA 2000 s. 144.

Högsta domstolen 2001-03-20, Ö 985-00.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar