Efterbehandling av förorenat område

Konkursbo ansågs ej skyldigt att ansvara för efterbehandlingen av diesel, som läckt ut från en lastbil som disponerats av konkursgäldenären. Föroreningen var inte belägen på någon fastighet som ägts eller disponerats av gäldenären och som boet vid konkursutbrottet tagit vård om. Se numera nyhet 67 med ändrad utgång i miljööverdomsotlen.

Umeå tingsrätt 2001-07-13, mål M 682-99.

0 kommentarer ↓

Denna nyhet har ännu inte kommenterats.

Lämna en kommentar